MAMPARES DE BANY

PROJECTES REALITZATS: Hotel Denit, Hotel Alexandra, Hotel Majestic, Hotel U232 (Nuñez y Navarro), viviendes particulars.


Vidres i Cristalls Berni S.L. · Tel. +34 93 435 12 63 · berni@vidresberni.com · · · · ·
c/ Via Laietana, 57, At. 1ª - 08003 Barcelona - ESPAÑA