MUSEU DIOCESÀ DE LLEIDA

PROJECTE: CROQUIS, DISSENY, MUNTATGES I REALITZACIONS, S.A. · DATA: 2008 · FOTOGRAFIES: ORIOL RIGAT

VITRINES D’EXPOSICIÓ

TIPUS DE VIDRE: Terra de vidre laminar trepitjable 10+10 gravat a l’àcid. Vitrines de vidre laminar 5+5, incloent sistemes especials d’obertura.

 

 

MUSEU “LA EVOLUCIÓN HUMANA” DE BURGOS

PROJECTE: EMPTY, S.L. · DATA: 2010 · FOTOGRAFIES: ARXIU VIDRES BERNI

VITRINES EXPOSITORES, TERRES DE VIDRE

TIPUS DE VIDRE: Vidre col.lite, mirall espia, vidre laminar amb vinils amb serigrafia, vidre templat, terra de vidre negre.

 

 

PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ

PROJECTE: CROQUIS, DISSENY, MUNTATGES I REALITZACIONS, S.A. · DATA: 2006 · FOTOGRAFIES: ARXIU VIDRES BERNI

SOSTRE DE VIDRE LAMINAR

TIPUS DE VIDRE: Sostre de vidre laminar transparent 10+10 amb mòduls abatibles.

 

 

PARC ARQUEOLÒGIC DE LA CULTURA CASTRENYA D’ORENSE (PACC)

PROJECTE: EMPTY, S.L. · DATA: 2010 · FOTOGRAFIES: ARXIU VIDRES BERNI

VITRINES EXPOSITORES, TERRES DE VIDRE LAMINAR TREPITJABLE, VIDRES CORBATS

TIPUS DE VIDRE: Vidre laminar 10+10, vidre laminar 4+4 corbat.

 

 

MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA

PROJECTE: DANI FREIXES – CROQUIS, DISSENY, MUNTATGES I REALITZACIONS S.A. · DATA: 2006 – 2007 · FOTOGRAFIES: ARXIU VIDRES BERNI

VITRINES D’EXPOSICIÓ DE VIDRE PLA I VIDRE CORBAT – PEANES DE VIDRE LAMINAR PER L’EXPOSICIÓ DELS INSTRUMENTS.

TIPUS DE VIDRE: Vidre laminar de diferents gruixos segons la dimensió de la vitrina. Vitrines amb vidre corbat laminar 6+6.

 

 

EXPOSICIÓ PERMANENT “ESPAI GAUDÍ” A LA PEDRERA

PROJECTE: CROQUIS, DISSENY MUNTATGES I REALITZACIONS, S.A. · DATA: 2006 · FOTOGRAFIES: ARXIU VIDRES BERNI

VITRINES, TERRES, PANELLS.

TIPUS DE VIDRE: Vidre laminar de seguretat, i vidre òptic gravat a l’ àcid.

 

 

MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL

PROJECTE: RELLUC, S.L.  AMB  PEP ANGLÍ / ANGLÍ & FOLCH ASSOCIATS · DATA: 2011 · FOTOGRAFIES: ARXIU VIDRES BERNI

VITRINES D’EXPOSICIÓ. URNES DE VIDRE  I  TERRA DE VIDRE TREPITJABLE. 

TIPUS DE VIDRE: Vidre laminar de diferents gruixos segons la dimensió de la vitrina. Vidre Col.lite plata SS 120.

Vidres i Cristalls Berni S.L. · Tel. +34 93 435 12 63 · berni@vidresberni.com · · · · ·
c/ Via Laietana, 57, At. 1ª - 08003 Barcelona - ESPAÑA