PORTES CORREDERES AUTOMÀTIQUES

Tant a l’estiu com a l’hivern les portes correderes automàtiques proporcionen un aïllament climàtic i eviten corrents d’aire.

PROJECTES REALITZATS: Restaurant Monvínic, Restaurant Fastvínic, Restaurant Ósmosis, Óptica Tutusaus, despatx Banc Sabadell.


Vidres i Cristalls Berni S.L. · Tel. +34 93 435 12 63 · berni@vidresberni.com · · · · ·
c/ Via Laietana, 57, At. 1ª - 08003 Barcelona - ESPAÑA